Αναζητούμε

We are looking for

The future needs space

We are working tirelessly on the further development of our store and logistics network, and are always looking for new partners for expansion.

Strong in every location

Individuality

We are a strong local supplier in every location: our markets are found in every classic standalone location, as well as in retail parks, shopping centers and central locations in densely populated areas. We are always looking for sales and logistics areas as freehold, leasehold and hereditary leasehold, as well as developed or undeveloped properties.

Our location criteria

Key figures and requirements

Stores Our flexible store concepts have different development requirements. Together, we can find the right solution for your real estate offer and your location.

Θέσεις στάθμευσης πελατώνΑπό 120 ισόπεδες θέσεις
Κάτοικοι στην ακτίνα επιρροήςΑπό 15.000
Κάτοικοι στην κεντρική περιοχή:Από 5.000
Οικοδομημένα ή μη οικοδομημένα οικόπεδα:Από 6.000 m²
Χώρος πώλησης 1.000 m² - 1.400 m²
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ LOGISTICS

Conditions for the right logistics site

We will be pleased to answer any questions you may have regarding our retail parks or one of the store concepts. We look forward to hearing from you!

  • Floor area > 80,000 m² ideally dedicated as an industrial estate
  • Site occupancy index at least 0.6 (floor area ratio ³ 0.6)
  • Warehouse area > 25,000 m² in the industrial estate or business park
  • Usable clear height of hall (top edge of stored goods) 12 m
  • Floor load-carrying capacity 50 kN/m², fork-lift truck (point load) 60 kN/wheel, standard shelf load (point load) 100 kN (on base plate 150 mm x 150 mm

Your real estate offer

We look forward to hearing from you

In order to open other Lidl food stores and logistics sites, we are looking for freehold, leasehold or long leasehold properties throughout Europe. Please enter your real estate offer in the following online form.